Struktura Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

Struktura Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku określa Regulamin Komendy Miejskiej Policji we Włocławku z dnia 14 kwietnia 2011 roku z późniejszymi zmianami

 

Komendant Miejski Policji we Włocławku 

 

Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku:

 

 • Zespół Kontroli i Dyscyplinarny
 • Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny
 • Zespół Komunikacji Społecznej
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Komisariaty Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 

  

Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskie Policji:

 

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 

 

Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji:

 

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

Pliki do pobrania

 • struktura01022022
  Data publikacji 30.12.2021 11:36
  (pdf 170.88 KB)
  Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zgodna z wersją tekstu na stronie

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2020
Data modyfikacji : 31.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
do góry