Stanowienie aktów prawa wewnętrznego - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie numer 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji z 2014 roku, pozycja 38, z późiejszymi zmianami).
 
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Metryczka

Data publikacji : 07.09.2017
Data modyfikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
do góry