Petycje złożone w KMP we Włocławku - Petycje - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje złożone w KMP we Włocławku

 

Tytuł złożonej petycji
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Podmiot wnoszący petycję  
Data złożenia petycji  
Treść petycji  
Przebieg załatwiania petycji  
Opinie dotyczące petycji  
Przewidywany termin zakończenia.  
Sposób załatwienia petycji  

 

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2015
Data modyfikacji : 11.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry