Kierownictwo - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Komendant Miejski Policji we Włocławku -  insp. Marcin Zaleśkiewicz

 

Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku :

 

 • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Prawnych
 • Zespół ds. Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny
 • Zespół Komunikacji Społecznej
 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół d/s. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Komisariaty Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - mł. insp. Maciej Sadowski

 

Nadzoruje bezpośrednio następując komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji :

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

 

p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - podinsp. Jarosław  Stocki

 

Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji :

 

 

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego

Metryczka

Data publikacji 23.09.2008
Data modyfikacji 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry