Kierownictwo - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Komendant Miejski Policji we Włocławku inspektor Maciej Sadowski

Komendant Miejski Policji we Włocławku -  insp. Maciej  Sadowski

 

Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku :

 

 • Zespół Kontroli i Dyscyplinarny
 • Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny
 • Zespół Komunikacji Społecznej
 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Komisariaty Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu

 

Zdjęcie przedstawia wizerunek Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku młodszego inspektora Jarosława Stockiego

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - mł. insp. Jarosław Stocki

 

Nadzoruje bezpośrednio następując komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji :

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego

 


 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - nadkom. Izabela Ochmańska

 

Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji :

 

 

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Zespół Techników Kryminalistyki

Metryczka

Data publikacji : 20.04.2020
Data modyfikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
do góry