Kierownictwo - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

p. o. Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku -  insp. Marcin Zaleśkiewicz

tel. 054 414 50 40

Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku :

 

 • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Prawnych
 • Zespół Komunikacji Społecznej
 • Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 • Zespół d/s. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Posterunki Policji

 

I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - mł. insp. Maciej Estkowski

tel. 054 414 50 41

Nadzoruje bezpośrednio następując komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji :

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 

p.o. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - podinsp. Piotr Jędrzejewski

Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji :

 

 • Wydział Prewencji

 • Wydział Ruchu Drogowego

 • Wydział Patrolowo – Interwencyjny

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2008
Data modyfikacji : 29.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Żakowiecka
Osoba udostępniająca informację:
Lidia Popielińska ZŁiI
Osoba modyfikująca informację:
Lidia Popielińska
do góry