Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy do spraw dostępności w Komendzie Miejskie Policji we Włocławku i Komisariatach Policji w Brzesciu Kujawskim i Kowalu

W Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku i Komisariatach Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu odpowiedzialnymi za koordynowanie spraw dostępności są: 
 • podinspektor Piotr Bartczak - Ekspert Wydziału Prewencji zajmujący się sprawami Ochrony Praw Człowieka - numer telefonu 47 753 53 80, 
 • nadkomisarz Piotr Błażejewski - Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim numer telefonu 47 753 11 10,
 • aspirant sztabowy Marcin Koziński - Komendant Komisariatu Policji w Kowalu numer telefonu  47 753 16 10, 
 
Do zadań koordynatorów do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku i Komisariatów Policji  w Brześciu Kujawskim i Kowalu Bydgoszczy należy w szczególności: 
 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki podległe Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 3. Monitorowanie działalności w Komendzie Miejskie Policji we Włocławku i Komisariatach Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 28.09.2020 09:36
  (docx 16.02 KB)
  Wersja Planu działań KWP w Bydgoszczy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Data publikacji 28.09.2020 09:36
  (pdf 4 MB)
  Plan działań KWP w Bydgoszczy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 30.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
do góry