Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

 

Informacja dla interesantów Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

 

Siedziba Komendy Miejskiej Policji we Włocławku znajduje się w budynku przy ulicy Okrężnej 25 we Włocławku. 

W chwili obecnej  istnieją bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. 

Dostosowanie budynku Komendy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi nastąpi wraz z zaplanowaną w najbliższym czasie przebudową podjazdu.

Jednocześnie informuję że dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi tuż przy wejściu do Komendy znajduje się oznaczony przycisk mający na celu poinformowanie służby dyżurnej

o oczekjącej osobie.

Informacje na temat załatwiania spraw w Komendzie udzielane są przez służbę dyżurną pod numerem telefonu 47 753 50 26.

W Komisariacie Policji w Kowalu, Brześciu Kujawskim oraz na Posterunkach Policji w Choceniu, Chodczu, Izbicy Kujawskiej, Lubieniu Kujawskim i Lubrańcu - brak udogodnień.

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2015
Data modyfikacji : 05.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
starszy sierżant Tomasz Tomaszewski
do góry