Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wykaz książek i rejestrów prowadzonych w Zespole ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH KMP WE WŁOCŁAWKU

  

 • rejestr dzienników ewidencyjnych i teczek (RDEiT),

 • urządzenie ewidencyjne (dziennik korespondencyjny),

 • dziennik podawczy,

 • książka wyjść w godzinach służbowych,

 • ewidencja pieczęci i stempli,

 • dziennik ewidencji przepisów,

 • rejestr pakowania,

 • rejestr urlopów,

 • rejestr wydanych przedmiotów RWP),

 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,

 • rejestr prowadzonych kontroli,

 • rejestr przepustek osobowych i samochodowych,

 • rejestr wydanych upoważnień,

 • rejestr spisów akt przekazanych kat. „A”,

 • rejestr spisów akt przekazanych kat. „B”,

 • rejestr akt brakowania kat. „B”,

 • księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta,

 • rejestr kserokopii materiałów niearchiwalnych ze Składnicy Akt tut. Komendy,

 • ewidencja akt zagubionych.

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
do góry