Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny

Książki i rejestry prowadzone w Referacie Kadr, Szkolenia i Prezydialnego KMP we Włocławku:

 

 • Rejestr podań kandydatów do służby w Policji,

 • Ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych,

 • Rejestr komunikatów, postanowień i rozkazów personalnych,

 • Zeszyt ewidencji funkcjonariuszy KMP Włocławek przyjętych do służby, zwolnionych ze służby lub przeniesionych do innych jednostek Policji,

 • Książka ewidencji legitymacji pracowników cywilnych,

 • Rejestr umów zleceń pracowników cywilnych,

 • Kartoteka policjantów i pracowników cywilnych,

 • Książka etatowa policjantów,

 • Wartościowanie stanowisk pracy pracowników cywilnych - segregator,

 • Rejestr wniosków o przyznanie emerytury policjantów,

 • Rejestr skierowań do RKL w Bydgoszczy funkcjonariuszy,

 • Fundusz Komendanta - segregator,

 • Dziennik podawczy KMP Włocławek,

 • Dzienniki podawcze – Urzędy,

 • Dzienniki podawcze – Sąd Rejonowy,

 • Dzienniki podawcze – Prokuratura Rejonowa,

 • Rejestr Dzienników, Książek ewidencyjnych,

 • Dziennik korespondencyjny,

 • Rejestry pomocnicze - książka doręczeń przesyłek miejscowych,

 • Rejestr ewidencji aktów prawnych i decyzji KMP, KWP, KGP,

 • Ewidencja wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych,

 • Rejestr protokołów przekazania pieczęci i stempli.

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2017
Data modyfikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry