Wydział Administarcyjno-Gospodarczy - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Wydział Administarcyjno-Gospodarczy

Wykaz prowadzonych książek i rejestrów Wydział Administracyjno –Gospodarczy KMP Włocławek

 

 • Dziennik korespondencyjny 

 • Dziennik podawczy - rejestr sprawdzeń w PUP

 • Dziennik podawczy - faktury i rachunki

 • Dziennik korespondencyjny - szkody

 • Dziennik przepisów

 • Rejestr dzienników, ewidencji i teczek

 • Książka doręczeń przesyłęk miejscowych

 • Książka ewidencji kluczy

 • Zeszyt ewidencji kluczy - SWOP

 • Rejestr wyjść w godzinach pracy

 • Rejestr urlopów

 • Rejestr zwolnień lekarskich

 • Rejestr akt brakowania "BC"

 • Rejestr materiaów biurowych

 • Rejestr kart materiałowych

 • Karty materiałów biurowych

 • Książka przebiegu służby dyżurnego PWŁ

 • Książka ewidencji wykonania odłuchów z rejestratora rozmów DGT

 • Książka ewidencji sprzętu łączności

 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

 • Książka napraw sprzętu użytkowanego w KMP we Włocławku

 • Rejestr pokwitowań MRD-4

 • Księga druków ścisłego zarachowania mandatów karnych

 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

 • Książka ewidencji sprzętu-materiałów eksploatacyjnych z zakresu łączności i informatyki

 • Rejestr mieszkań funkcyjnych

 • Rejestr potrzeb mieszkaniowych

 • Rejestr wpływających wniosków na uzyskanie pomocy finansowej na lokal mieszkalny

 • Rejestr teczek pomocy mieszkaniowych

 • Rejestr decyzji mieszkaniowych i postanowień

 • Rejestr naliczeń (wydatków) rónoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

 • Książka ewidencji sprzętu POT w użytkowaniu

 • Książka ewidencji sprzętu mpis w użytkowaniu

 • Książka ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych

 • Książka ewidencji "upoważnień" do prowadzenia sprzętu transportowego

 • Książka ewidencji skierowań na badania kontrolne kierowców

 • Książka ewidencji wyposażenia zbiorników pojazdów

 • Książka ewidencji kart flota pojazdów

 • Książka ewidencji zużycia mpis

 • Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów

 • Książka ewidencji wypadków drogowych

 • Książka obrotów

 • Księga druków ścisłego zarachowania czeków gotówkowych

 • Księga druków ścisłego zarachowania dowodów wpłat KP

 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

 • Książka ewidencji amunicji, środków minersko-zaporowych oraz środków chemicznych wg partii i lat produkcji

 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia nwg numerów - broń

 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - sprzętu uzbrojenia

 • Książka depozytu broni funkcjonariuszy

 • Książka ewidencji zgrania materiału audio-video z paralizatora (SAP)

 • Książka ewidencji uwag i usterek paralizatora (SAP)

 • Książka ewidencji kopiowania i przekazania materiału audio-video (SAP)

 • Książka ewidencji sprzętu techniki policyjnej

 • Książka ewidencji sprzętu techniki policyjnej wg numerów

 • Książka ewidencji umundurowania specjalnego

 • Rejestr kart mundurowych funkcjonariuszy

 • Rejestr kart odzieży roboczej i ochronnej

 • Książka ewidencji sprzętu biurowego

 • Książka ewidencji sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowego

 • Książka ewidencji sprzętu medycznego

 • Książka ewidencji depozytów broni i amunicji

 • Książka magazynowa sprzętu uzbrojenia

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2017
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry