Wydział Patrolowo-Interwencyjny - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Wykaz książek i rejestrów prowadzonych w WYDZIALE PATROLOWO-INTERWENCYJNYM

 

 • Książka odpraw

 • Dziennik korespondencyjny

 • Książka nadzoru Naczelnika i Zastępcy WPI

 • Dziennik przepisów

 • Protokoły przekazania pieczęci i stempli

 • Książka wydania sprzętu

 • Ewidencja uwag i usterek paralizatorów WPI

 • Rejestr skierowań na badania lekarskie WPI

 • Książla doręczeń przesyłek miejscowych WPI

 • Ewidencja wydania/przyjęcia kamer nasobnych KMP we Włocławku - WPI

 • Ewidencja uwag i usterek Kamer RAW KMP WPI

 • Książka działań minersko-pirotechnicznych KMP

 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej MTM

 • Książka badania trzeźwości funckjonariuszy WPI

 • Ewidencja osób wchodzących do pomieszczenia SWOP

 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach III Kompanii NPP

 • Dziennik szkolenia PLUTONY III Kompanii NPP 

 • Rejestr akt brakowania kat. „BC”

 • Dziennik pracy psa służbowego

 • Książka wydania broni z pododdziału

 • Książka kontroli pojazdów będących na stanie

 • Książka wydania podręcznego sprzętu NPP

 • Książka wydania środków łączności

 • Książka wydania kluczy

 • Książka kontroli broni

 • Rejestr potwierdzeń ukarania mandatami

 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

 • Książka kontroli i odpraw Kierownika Ogniwa I

 • Książka kontroli i odpraw Kierownika Ogniwa II

 • Książka kontroli i odpraw Kierownika Ogniwa III

 • Książka kontroli i odpraw Kierownika Ogniwa IV

 • Książka wydawani i zdawania kamizelek kuloodpornych

 • Rejestr wydania i zdawania alkomatów

 • Książka broni będącej na stanie f-szy WPI

 • Książka dyspozytora

 • Książka wydawania mobilnego terminala noszonego

 • Książka ewidencji materiałów szkoleniowych

 • Książka kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych przeznaczonych do szkolenia psów

 • Książka zdawania paralizatorów elektrycznych

 • Rejestr notatników służbowych

 • Rejestr osób poszukiwanych

 • Książka poszukiwań jednorazowych nierejestrowanych

 • Rejestr wydanych delegacji

 • Książka doprowadzeni osób przez f-szy WPI

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2017
Data modyfikacji : 07.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry