Wydział Prewencji - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Wydział Prewencji

Wykaz książek i rejestrów prowadzonych w WYDZIALE PREWENCJI

 Sekretariat Wydziału Prewencji

 • Dziennik korespondencyjny,

 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,

 • Rejestr notatników,

 • Dziennik przepisów,

 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,

 • Książka ewidencji kluczy,

 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

 • Książka odpraw Wydziału Prewencji,

 • Książka nadzoru prewencyjnego,

 • Książka ewidencji osób umieszczonych w PDOZ lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

 • Książka wizyt lekarskich,

 • Rejestr wezwań do pokrycia kosztów w PDOZ,

 • Książka przebiegu służby w PDOZ lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

 • Książka kontroli słuźby w PDOZ,

 • Książka ewidencji posiłków,

 • Rejestr osób zapoznanych za kartą zapoznania z regulaminem pobytu w PDOZ osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

 • Ewidencja usuniętych i wydanych pojazdów,

 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronnicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,

 • Książka ewidencji telegramów,

 • Książka wydawania broni do pododdziału,

 • Książka kontroli osób zatrzymanych,

 • Książka kontroli Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,

 • Książka ewidencji kluczy pobranych na poszczególne wydziały,

 • Rejestr osób wchodzących na teren KMP we Włocławku,

 • Rekestr przepustek osób osadzonych w Zakładach Karnych,

 • Rejestr wydawanych zaświadczeń,

 • Książka użycia MORPHO TOUCH,

 • Rejestr sprawdzeń punktów karnych w statusie RD,

 • Książka wydania sprzętu audio-wizualnego,

 • Książka kontroli zatrzymanych osób nieletnich,

 • Rejestr dowodó rzeczowych,

 • Rejestr ampułek,

 • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkowej,

 • Rejestr osób nieletnich poszukiwanych,

 • Ewidencja osób wchodzących do pomieszczenia 302,

 • Ewidencja osób wchodzących do pomieszczenia 407,

 • Książka dyspozytora,

 • Książka przebiegu imprez masowych,

 • Książka raportów patroli oficerskich,

 • Książka odpraw służby konwojowej,

 • Rejestr potwierdzeń ukaraniem mandatem,

 • Rejestr wydania Mobilnego Terminala Noszonego,

 • Książka wydania stacji nasobnych,

 • Rejestr wydania noktowizora,

 • Ksiażka wyposażenia będącego na stanie OPnWiTP,

 • Książka nadzoru nad bronią palną,

 • Książka Kierownika OPnWiTP,

 • Książka broni OPnWiTP,

 • Książka kontroli spraw przydzielonych,

 • Książka nadzoru nad służbą dzielnicowych,

 • Teczka meldunków,

 • Książka wydania sprzątu - latarki,

 • Ksziążka wydania kamizelek kuloodpornych,

 • Rejestr przekazania pojazdów służbowych,

 • Książka odpraw i szkoleń

Metryczka

Data publikacji : 17.10.2017
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry