Środa, 2 grudnia 2015, data aktualizacji serwisu: 05.11.2015
Komenda Miejska Policji we Włocławku
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
354.652 osób

Dostęp do informacji publicznej

Data publikacji : 23.09.2008

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KMP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Miejską Policji.
 
(Wzór wniosku plik w formacie .doc  dostępny tu --->   )
 
Nasz adres:
Komenda Miejska Policji
ul. Okrężna  87-800 Włocławek
tel.  054 414 51 00
fax. 054 414 51 05

            e-mail:          bip-wloclawek@bg.policja.gov.pl
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
Data publikacji : 23.09.2008

Data modyfikacji : 30.10.2013
Autor : Edyta Żakowiecka
Opublikowane przez : Sebastian Sałasiński
Sekcja Ogólna
Statystyka strony: 9967 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA