Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KMP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Miejską Policji.
 
(Wzór wniosku plik w formacie .doc  dostępny tu --->   )
 
Nasz adres:
Komenda Miejska Policji
ul. Okrężna  87-800 Włocławek

            e-mail:          bip-wloclawek@bg.policja.gov.pl
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji 23.09.2008
Data modyfikacji 07.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
sierż. Tomasz Tomaszewski
do góry