Struktura old - Dane teleadresowe - Komenda Miejska Policji we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Komenda Miejska Policji we Włocławku
ul. Okrężna 25
87-800 Włocławek

997 / 112

 

TELEFONY ALARMOWE

 

e-mail: dyzurny-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


centrala : tel. 47 753 51 48  

(w dni robocze w godzianch 7:30-15:30 w przypadku pytań dotyczących prowadzonych spraw, prosimy kontaktować się z sekretariatami wydziałów na numery wskazane poniżej) 

 

fax  47 753 50 20
                

telefon
 

 

TELEFONY KONTAKTOWE DO WYDZIAŁÓW, KOMISARIATÓW POLICJI I POSTERUNKÓW POLICJI KMP we WŁOCŁAWKU 


Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 

tel. 47 753 50 40

fax. 47 753 50 35

 

Sekretariat Zastępców Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 

tel. 47 753 50 41

fax. 47 753 50 45

 


 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Naczelnik

nadkom. Emilian Przewozik

tel.: 47 753 56 00

fax. 47 753 56 05

naczelnik-wppm-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


 

Wydział Kryminalny

Naczelnik

nadkom. Paweł  Rogowski

tel.: 47 753 52 00

fax. 47 753 52 05

 

naczelnik-wk-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

p.o. Naczelnika

kom. Monika Robaczyńska

tel.: 47 753 51 50

fax. 47 753 51 55

naczelnik-wpg-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


 

Wydział Prewencji

Naczelnik

asp. szt. Maciej Borowy

tel.: 47 753 53 00

fax. 47 753 53 05

naczelnik-wp-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik

asp. szt.  Krzysztof Jastrzębski

tel.: 47 753 57 00

fax. 47 753 57 05

naczelnik-wrd-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik

asp. szt. Marcin Borowy

tel.: 47 753 57 50

fax. 47 753 57 55

naczelnik-wpi-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


 

Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny

Kierownik

Agnieszka Woźniak

tel.: 47 753 51 00

fax. 47 753 51 05

 


 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Naczelnik

Adam Jastrzębski

tel.: 47 753 55 00

fax. 47 753 55 05

naczelnik-wag-wloclawek@bg.policja.gov.pl

 


 

Zespół Kontroli i Dyscyplinarny

podinsp. Weronika Łachecka

tel.: 47 753 51 25

 


 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik

Renata Banaszkiewicz

tel.: 47 753 51 06

fax. 47 753 51 35

 


 

Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim

Stary Brześć 23

87-880 Brześć Kujawski

 

tel. 47 753 11 10

fax. 47 753 11 14

 

Dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00  -  15:00

 

Komisariat Policji w Brześciu Kujawski nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim

podinsp.  PAWEŁ  WILIŃSKI

tel.: 47 753 11 10 

e-mail: komendant-brzesc@bg.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi Ci kontakt z przełożonym dzielnicowych, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg  w rozumieniu przepisów. Komendant odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie braku możliwości kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48, a w przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.


Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej

ul. Nowomiejska 20a

87-865 Izbica Kujawska

tel. 47 753 15 10

fax. 47 753 15 14

 

Dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00  -  15:00

 

Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

Kierownik Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej

asp. szt. ZBIGNIEW  ŁOJEWSKI

tel. 47 753 15 10

e-mail: zbigniew.lojewski@bg.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi Ci kontakt z kierownikiem dzielnicowych, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg  w rozumieniu przepisów. Kierownik odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie braku możliwości kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48, a w przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

Posterunek Policji w Lubrańcu

ul. Nowomiejska 12

87-890 Lubraniec

tel. 47 753 19 10

fax. 47 753 19 14

 

Dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00  -  15:00

 

Posterunek Policji w Lubrańcu nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

Kierownik Posterunku Policji w Lubrańcu

asp. szt. ANDRZEJ  GAŃCZAK

tel. 47 753 19 10

e-mail: andrzej.ganczak@bg.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi Ci kontakt z kierownikiem dzielnicowych, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg  w rozumieniu przepisów. Kierownik odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie braku możliwości kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48, a w przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997. 


Komisariat Policji w Kowalu

ul. Matejki 10

87-820 Kowal

tel. 47 753 16 10

fax. 47 753 16 14

 

Dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30  -  15:30

 

Komisariat Policji w Kowalu nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Kowalu

  nadkom.  MACIEJ  GWIZDALSKI

tel. 47 753 16 10 

e-mail: komendant-kowal@bg.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi Ci kontakt z przełożonym dzielnicowych, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg  w rozumieniu przepisów. Komendant odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie braku możliwości kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48, a w przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.


Posterunek Policji w Choceniu

ul. Sikorskiego 8b

87-850 Choceń

tel. 47 753 12 10

fax. 47 753 12 14

 

Dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30  -  15:30

 

Posterunek Policji w Choceniu nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

Kierownik Posterunku Policji w Choceniu

asp.  MONIKA  SROKA

tel. 47 753 12 10 

e-mail: monika.sroka@bg.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi Ci kontakt z kierownikiem dzielnicowych, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg  w rozumieniu przepisów. Kierownik odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie braku możliwości kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48, a w przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.


Posterunek Policji w Chodczu

ul. Kościelna 7

87-860 Chodecz

tel. 47 753 13 10

fax. 47 753 13 14

 

Dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30  -  15:30

 

Posterunek Policji w Chodczu nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

Kierownik Posterunku Policji w Chodczu

asp. szt. WIESŁAW  PIŃSKI

tel. 47 753 13 10  

e-mail: wieslaw.pinski@bg.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi Ci kontakt z kierownikiem dzielnicowych, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg  w rozumieniu przepisów. Kierownik odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie braku możliwości kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48, a w przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.


Posterunek Policji w Lubieniu Kujawskim

ul. Szkolna 44

87-840 Lubień Kujawski

tel. 47 753 18 10

fax. 47 753 18 14

 

Dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30  -  15:30

 

Posterunek Policji w Lubieniu Kujawskim nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

 

Kierownik Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim

asp. szt. ŁUKASZ  SAWICKI

tel. 47 753 18 10   

e-mail: lukasz.sawicki@bg.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres e – mail ułatwi Ci kontakt z kierownikiem dzielnicowych, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg  w rozumieniu przepisów. Kierownik odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie braku możliwości kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Miejską Policji we Włocławku nr telefonu 47 753 51 48, a w przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki dotyczących zagrożenia życia i zdrowia lub niszczenia mienia zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.


 

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2022
Data modyfikacji : 03.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Włocławku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
do góry